+48 52 522 21 67

  Blog firmowy KAELMO

  KAELMO zbuduje LSI2014+ dla UMWW

  • 30 września 2014 /
  • by Joanna Pertek /
  • Kontrakt, LSI2014+, UMWW /

  Z radością informujemy, że w dniu 29 września 2014r. firma KAELMO podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego 2014+.

  Oferta firmy KAELMO okazała się najkorzystniejsza w konkursie ofert, w którym brało udział 13 firm IT z różnych regionów Polski.

  Głównym celem systemu LSI2014+ jest podniesienie efektywności wykorzystania funduszy europejskich poprzez usprawnienie procedur wdrażania, monitorowania i zarządzania programem operacyjnym  dla Województwa Wielkopolskiego w okresie programowania 2014-2020 oraz eksport danych do Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 na poziomie krajowym. Wszystkie instytucje i firmy aplikujące o dofinansowanie unijne z RPO Województwa Wielkopolskiego będą składały wnioski o dofinansowanie poprzez budowany przez nas system.

  W ramach projektu, zespół KAELMO będzie odpowiedzialny za:

  • zaprojektowanie i budowę Systemu,
  • zapewnienie infrastruktury technicznej,
  • uruchomienie i utrzymanie Systemu,
  • przeprowadzenie szkoleń,
  • wsparcie techniczne,
  • serwis gwarancyjny,
  • oraz rozwój Systemu.

  To już drugi projekt realizowany dla Województwa Wielkopolskiego. Po sukcesie związanym z poprzednim projektem, wierzymy, że realizacja tego przedsięwzięcia również przyczyni się do pełnej realizacji celów Województwa tym razem związanych z  efektywną obsługą nowej perspektywy finansowej w zakresie wydatkowania środków UE w ramach RPO, a dla KAELMO przyniesie pozytywne doświadczenia projektowe.