+48 52 522 21 67

  Blog firmowy KAELMO

  KAELMO zrealizuje projekt informatyczny dla PARP

  • 25 sierpnia 2014 /
  • by Rafał Moś /
  • Systemy informatyczne /

  W dniu 22 sierpnia 2014r. została zawarta umowa pomiędzy firmą KAELMO a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na kompleksową realizację systemu informatycznego RUR1.0.

  Oferta firmy KAELMO okazała się najkorzystniejsza w konkursie ofert, w którym brało udział 6 firm IT z różnych regionów Polski.

  Projekt budowy systemu informatycznego RUR1.0 jest efektem palnowanego rozwoju portalu inwestycjawkadry.pl w związku z nowym podejściem do finansowania rozwoju przedsiębiorstw i ich pracowników w okresie programowania 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym system RUR1.0 będzie rozbudowaną wersją funkcjonującego obecnie portalu. Kompleksowość projektu oznacza, że dedykowany zespół konsultantów KAELMO zajmie się:

  • zaprojektowaniem,
  • budową systemu informatycznego,
  • przeprowadzeniem szkoleń,
  • wsparciem technicznym,
  • oraz serwisem gwarancyjnym.

  Zgodnie z wymaganiami PARP, zarządzanie projektem będzie bazowało m.in. na wytycznych metodyki Prince2.

  Wierzymy, że realizacja projektu przez KAELMO przyczyni się do efektywnej realizacji celów związanych z przygowaniem PARP do nowej perspektywy finansowej w zakresie wydatkowania środków z EFS, a dla nas przyniesie pozytywne doświadczenia projektowe.