+48 52 522 21 67

  Blog firmowy KAELMO

  LSI2014+ już obsługuje nabory w Wielkopolsce

  • 20 lipca 2015 /
  • by Rafał Moś /

  Budowany przez KAELMO Lokalny System Informatyczny 2014+ służący do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 został uruchomiony i sprawnie obsługuje nabory w ramach "nowej perspektywy" już od końca maja 2015 roku.

  Prace nad stworzeniem Systemu zakończyły się pozytywnym wynikiem w połowie kwietnia 2015 roku. Tym samym  Urząd Marszałkowski w Poznaniu był jednym z pierwszych województw, które uruchomiło pełny system LSI z zaimplementowanymi wszystkimi wzorami formularzy wniosków o dofinansowanie. System obsługuje nabory na projekty dofinansowane zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu projektowego po stronie Urzędu Marszałkowskiego system posiada zaimplementowanych szereg mechanizmów ułatwiających wypełnienie każdego punktu w formularzu wniosku, samodzielnie wylicza wszystkie możliwe do wyliczenia dane finansowe oraz zapewnia eliminację tzw. "różnic groszowych".

  Należy podkreślić, że dzięki ciężkiej pracy obu zespołów Urzędu Marszałkowskiego i KAELMO udało nam się zdobyć kolejne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z obszaru systemów informatycznych oferujących usługi dla ludności, co mamy nadzieję zaprocentuje w niejednym projekcie w przyszłości.