+48 52 522 21 67

  Blog firmowy KAELMO

  KAELMO na misji gospodarczej w Chicago, USA

  • 22 października 2014 /
  • by Joanna Pertek /
  • Chicago, Misja, USA /

  W dniach 14-18 października 2014r., Rafał Moś - właściciel firmy KAELMO, uczestniczył w Misji gospodarczej firm IT do Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej organizowanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

  Dzięki zaangażowaniu przedstawcieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej w Chicago, USA, wyjazd był bardzo bogaty w wydarzenia i spotkania pozwalające wszystkim uczestniczącym przedsiębiorcom zapoznać się ze specyfiką prowadzenia działalności w USA, możliwościami współpracy z polskimi i amerykańskimi instytucjami otoczenia biznesu oraz nawiązać pierwsze kontakty handlowe, które w przyszłości powinny przełożyć się na kontrakty zagraniczne.

  W ciągu zaledwie trzech dni, Rafał Moś uczestniczył m.in. w:

  • spotkaniu z Zarządem i dyrektorami PACC (ang.  Polish American Chamber of Commerce);
  • zwiedzaniu dynamicznie rozwijającego się Inkubatora Przedsiębiorczości "1871", www.1871.com;
  • konferencji "Investing in Poland - Recent Development and Oportunities for U.S. Investors" organizowanym przez GreenbergTraurig we współpracy z PACC i Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji przy Abasadzie RP w Waszyngtonie;
  • spotkaniu z przedstawicielami Biura Handlu i Inwestycji Stanu Illinois;
  • międzynarodowym spotkaniu networkingowym pomiędzy izbami handlowymi 9 krajów z Europy obecnych w Chicago, USA;
  • konferencji Chicago Ideas Week (Tech Summit);
  • przyjęciu z okazji 20-lecia Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej;
  • polsko-amerykańskich warsztatach biznesowych organizowanych w siedzibie Polish National Alliance.

  Dla KAELMO to była bardzo udana misja. Wierzymy, że zdobyta wiedza i kontakty pozwolą w krótkim czasie rozwinąć współpracę gospodarczą na rynku amerykańskim. Jednak zarówno własne obserwacje, jak i informacje przekazywane przez przedsiębiorców działających na tym rynku wskazują, że aby to było możliwe potrzebne jest nie tylko jednorazowe, ale cykliczne bezpośrednie uczestnictwo w wydarzeniach i spotkaniach odbywających się na terenie USA.

  Misja odbyła się w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

  Poniżej dokumentacja zdjęciowa z misji wykonana przez przedstawicieli PACC.