+48 606 877 334

OFERTA KAELMO W ZAKRESIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Rozwiązania dla e-Commerce

Innowacyjne systemy informatyczne dla internetowych platform sprzedażowych

Rozwiązania dla e-Commerce to profesjonalne systemy informatyczne dedykowane dla właścicieli średnich i dużych internetowych platform sprzedażowych, dla których standardowa funkcjonalność sklepu internetowego nie jest wystarczająca, żeby skutecznie rozwijać swój biznes korzystając z innowacyjnych rozwiązań i dostępnych technologii.

Kiedy biznes internetowy rozwija się, oznacza to większą liczbę produktów, klientów, zamówień, dostawców, itp. Konkurencyjna oferta sprzedażowa, nie jest możliwa bez ciągłej walki o najlepszą cenę dla każdego produktu, prowadzenia złożonych akcji promocyjnych, skutecznej optymalizacji procesu obsługi zamówień i dostaw. To wszystko jest możliwe dzięki inteligentym rozwiązaniom informatycznym zapewniającym automatyzację i dbałość o wysoką efektywność i jakość w kluczowych procesach biznesowych.

Poniżej prezentujemy ofertę KAELMO w zakresie wybranych rozwiązań informatycznych dla eCommerce.

Rozwiązania dla e-Commerce obejmują

Systemy e-commerce

System eCommerce to zbiór najważniejszych funkcjonalności, które pozwalają zautomatyzować i zoptymalizować kluczowe procesy biznesowe w średniej i dużej firmie działającej na rynku sprzedaży internetowej.

System eCommerce obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 • Inteligentną wycenę towaru
 • Automatyzację zamówień do dostawców
 • Zarządzanie płatnościami
 • Zarządzanie dostawami do klientów
 • Zarządzanie magazynem i sprzedażą
 • Elektroniczną wymianę dokumentów
 • Integrację z magazynami dostawców
 • Monitorowanie stanu zamówienia
 • Zarządzanie rabatami i promocjami
 • Raporty i wskaźniki sprzedaży
 • Integrację ze sklepem internetowym
 • Integrację z systemami dostawców i kurierów
 • Integrację z systemem Finansowo-Księgowym oraz z systemem bankowym

Większość z ww. obszarów funkcjonalnych może być również wdrożona jako samodzielne rozwiązanie zintegrowane z już funkcjonującymi systemami informatycznymi.

Wybór rozwiązania firmy KAELMO to gwarancja nowoczesnej i sprawdzonej technologii oraz możliwość indywidualnego dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb Państwa firmy

Elektroniczny Panel Zamówień

Elektroniczny Panel Zamówień to system informatyczny dedykowany dla przedsiębiorstw, które potrzebują uruchomić profesjonalną platformę do sprzedaży i komunikacji biznesowej dla swoich kluczowych klientów.System obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 • Indywidualny panel klienta
 • Definiowanie zapytań ofertowych przez klientów
 • Podgląd i akceptacja oferty przez klienta
 • Definiowanie zamówień przez klientów
 • Definiowanie zamówienia na podstawie akceptacji oferty
 • Monitorowanie statusu realizacji zamówień przez klientów
 • Definiowanie zgłoszeń serwisowych i gwarancyjnych przez klienta
 • Monitorowanie stanu realizacji zgłoszeń serwisowych i gwarancyjnych przez klienta
 • Bezpieczna komunikacja/integracja z innymi systemami w firmie
 • Zarządzanie klientami i poziomem dostępu do panelu klienta

Wybór rozwiązania firmy KAELMO to gwarancja nowoczesnej i sprawdzonej technologii oraz możliwość indywidualnego dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb Państwa firmy

Wewnętrzny System Zarządzania Zamówieniami

Wewnętrzny System Zarządzania Zamówieniami to system informatyczny dedykowany dla przedsiębiorstwa działającego w branży eCommerce, które w związku z dużą ilością zamówień jest zdecydowane na profesjonalne zarządzania procesem realizacji zamówień dla swoich klientów.

System obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 • Przyjmowanie zamówień
 • Workflow obsługi zamówienia
 • Rozliczanie zamówienia
 • Podstawowy Panel klienta
 • Integracja z zewnętrznym Internetowym Panelem klienta
 • Zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie dostawami
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie klientami
 • Ofertowanie
 • Raporty i wskaźniki
 • Integracja z systemami Sklepu Internetoego, Finansowo-Księgowym, CRM, itp…

Wybór rozwiązania firmy KAELMO to gwarancja nowoczesnej i sprawdzonej technologii oraz możliwość indywidualnego dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb Państwa firmy

System Zgłoszeń Serwisowych

System zgłoszeń serwisowych, to rozwiązanie, które automatyzuje prace osób obsługujących zgłoszenia gwarancyjne i pogwarancyjne w małej i średniej firmie. Przedsiębiorstwa, które korzystają z informatycznej obsługi zgłoszeń zyskują większą efektywność, zadowolenie klientów i kontrolę zarówno nad pojedynczymi zgłoszeniami jak i na poziomu całego procesu serwisowania i gwarancji.

System zgłoszeń serwisowych obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 • Rejestracja zgłoszeń serwisowych i gwarancyjnych
 • Internetowy Panel klienta
 • Workflow obsługi zgłoszenia
 • Zarządzanie kolejką zgłoszeń
 • Zarządzanie zadaniami
 • Rozliczanie zgłoszeń
 • Automatyczne ofertowanie
 • Komunikacja z klientem
 • Raporty i wskaźniki
 • Integracja z systemem zarządzania magazynem i sprzedażą
 • Integracja z systemami Finansowo-Księgowym, CRM, itp…

Wybór rozwiązania firmy KAELMO to gwarancja nowoczesnej i sprawdzonej technologii oraz możliwość indywidualnego dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb Państwa firmy

System Magazynowo-Sprzedażowy

System magazynowo-sprzedażowy, to rozwiązanie potrzebne w każdej firmie. Nawet jeżeli firma nie porowadzi magazynu, potrzebuje narzędzia do wystawiania faktur sprzedaży. Technologia naszego rozwiązania zapewnia możliwość wystawiania dokumentów sprzedażowych oraz zarządzania magazynem z każdego miejsca na świecie, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo dostępu do informacji jedynie dla zaufanych osób.

System magazynowo-sprzedażowy obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 • Wystawianie faktur
 • Wystawianie korekt do faktur
 • Edycja faktur i korekt
 • Automatyczne wystawianie faktur
 • Rozliczanie faktur
 • Zarządzanie kasą
 • Generowanie pism windykacyjnych
 • Integrację z systemami bankowymi
 • Zarządzanie wieloma magazynami
 • Przyjmowanie, wydawanie z magazynu
 • Automatyczne generowanie operacji i dokumentów magazynowych
 • Rezerwacje towarów
 • Ręczne i automatyczne złożenia i rozłożenia
 • Przesunięcia międzymagazynowe
 • Monitorowanie stanów magazynowych
 • Inwentaryzację
 • Raporty i wskaźniki sprzedaży
 • Integrację z systemami Finansowo-Księgowym, Zamówień, Zarządzania produkcją, ERP, CRM, itp..

Dodatkowo w ofercie Systemów Informatycznych

Więcej informacji?

Zadzwoń

TEL: +48 606 877 334

Informacje nt. oferty KAELMO w zakresie e-Commerce
Lub napisz email