+48 606 877 334
OFERTA KAELMO W ZAKRESIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Rozwiązania Branżowe

Dedykowane systemy informatyczne dla wybranych branż biznesowych

Rozwiązania branżowe to specjalizowane systemy informatyczne dedykowane dla konkretnych rodzajów biznesu lub organizacji, które najczęściej występują tylko w danej branży.

Tego rodzaju rozwiązania wybierają klienci, których wymagań nie są w stanie spełnić standardowe rozwiązania informatyczne stworzone na bazie ogólnie przyjętej klasyfikacji systemów zarządzania, takich jak CRM, ERP, Workflow, DMS itp.

Poniżej prezentujemy ofertę KAELMO w zakresie wybranych rozwiązań branżowych.

Rozwiązania branżowe - gdzie się przydają?

Zarządzanie Siecią Dystrybucji Internetu

Zarządzanie Siecią Dystrybucji Internetu to system informatyczny zapewniający kompleksowe zarządzanie procesami występującymi w małej i średniej firmie zajmującej się dostawą Internetu do mieszkań, firm oraz kompleksów biznesowo-mieszkalnych.

Rozwiązanie zbudowane na bazie koncepcji systemu LMS, w znacznie bardziej kompleksowy i dedykowany sposób pozwala zarządzać dystrybucją Internetu oraz zapewnia możliwość rozbudowy i integracji w kierunku innych obszarów biznesowych, które często są prowadzone równolegle.

Zarządzanie Siecią Dystrybucji Internetu obejmuje m.in. następujące obszary funkcjonalne:

 • Zarządzanie klientami indywidualnymi
 • Zarządzanie klientami biznesowymi
 • Możliwość definiowania wielu taryf i usług
 • Panel sterowania usługami oferowanymi każdemu klientowi
 • Generowanie umów
 • Zarządzanie płatnościami, w tym płatności online
 • Automatyczne powiadomienia i blokady klientów
 • Zarządzanie instalacjami u klientów
 • Zarządzanie zgłoszeniami awarii u klientów
 • Zarządzanie magazynem i sprzedażą
 • Elektroniczną wymianę dokumentów
 • Monitorowanie parametrów sieci
 • Internetowy Panel klienta
 • Możliwość integracji panelu klienta z dedykowanym sklepem internetowym
 • Lokalny portal ogłoszeniowy z rabatami firm
 • Lokalne fora dyskusyjne
 • Serwer zarządzania reklamą na stronach własnych i partnerskich
 • Integrację z systemem Finansowo-Księgowym oraz z systemem bankowym
 • Raporty i wskaźniki

Wybór rozwiązania firmy KAELMO to gwarancja nowoczesnej i sprawdzonej technologii oraz możliwość indywidualnego dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb Państwa firmy

Zarządzanie Serwisem Komputerowym

Zarządzanie serwisem komputerowym, to rozwiązanie, które automatyzuje prace osób obsługujących zgłoszenia gwarancyjne i pogwarancyjne w małej i średniej firmie komputerowej. Przedsiębiorstwa, które korzystają z systemu zarządzania pracami serwisu komputerowego zyskują większą efektywność, zadowolenie klientów i kontrolę zarówno nad pojedynczymi zgłoszeniami jak i na poziomie całego procesu serwisowania i gwarancji.

Zarządzanie serwisem komputerowym obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 • Rejestracja zgłoszeń serwisowych i gwarancyjnych
 • Internetowy Panel klienta
 • Podział na zgłoszenia osobiste i internetowe
 • Workflow obsługi zgłoszenia serwisowego
 • Zarządzanie kolejką zgłoszeń
 • Zarządzanie zadaniami
 • Rozliczanie zgłoszeń
 • Automatyczne ofertowanie
 • Komunikacja z klientem
 • Raporty i wskaźniki
 • Integracja z systemem zarządzania magazynem i sprzedażą
 • Integracja z systemami Finansowo-Księgowym, CRM, itp.

Wybór rozwiązania firmy KAELMO to gwarancja nowoczesnej i sprawdzonej technologii oraz możliwość indywidualnego dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb Państwa firmy

Zarządzanie Usługami Outsourcingu IT

Zarządzanie Usługami Outsourcingu IT to system informatyczny dedykowany dla przedsiębiorstwa działającego w branży IT, oferującego usługi zarządzania szeroko rozumianą infrastrukturą IT swoich klientów.

System obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 • Dostęp do całości systemu z poziomu przeglądarki internetowej.
 • Zarządzanie klientami indywidualnymi i biznesowymi
 • Możliwość definiowania różnego rodzaju umów i modeli rozliczeń z klientem
 • Możliwość odwzorowania infrastruktury klienta
 • Zarządzanie informacją nt. szczegółowych parametrów oraz konfiguracji urządzeń objętych usługą
 • Zarządzanie zadaniami wraz z systemem przypomnień
 • Zarządzanie usługami abonamentowymi
 • Podstawowy Panel klienta
 • Automatyczne generowanie i przesyłanie faktur dla klientów
 • Integracja z magazynem i sprzedażą
 • Raporty i wskaźniki

Wybór rozwiązania firmy KAELMO to gwarancja nowoczesnej i sprawdzonej technologii oraz możliwość indywidualnego dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb Państwa firmy

System Zarządzania Dokumentacją Projektową wg FIDIC,

System zarządzania dokumentacją projektową wg FIDIC, to rozwiązanie, które automatyzuje prace firm pracujących nad inwestycjami budowlanymi, które mają być zarządzane zgodnie ze standardem opracowanym przez międzynarodową federację inżynierów-konsultantów działających w obszarze przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils – FIDIC).

Dodatkowo w ofercie Systemów Informatycznych

Więcej informacji?

Zadzwoń

Informacje nt. oferty KAELMO w zakresie Systemów Informatycznych.