+48 606 877 334

Blog firmowy KAELMO

Prace badawczo-rozwojowe – Wyniki postępowania

  • 28 lis 2019 /
  • by Rafał Moś /

W związku z realizacją projektu p.n. “Opracowanie wydajnego procesu weryfikacji uczestników masowego wydarzenia sportowego z wykorzystaniem prototypu do składania podpisu cyfrowego” informujemy o wynikach przeprowadzonego postępowania w celu wyboru Oferenta na realizację zadania  “Przeprowadzenie badań badawczo-rozwojowych w ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”.

Projekt jest realizowany w ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z otwarcia ofert.

 

Protokół z otwarcia ofert do zapytania ofertowego z dnia 19.11.2019

Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2019 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty