+48 606 877 334

Blog firmowy KAELMO

Prace badawczo-rozwojowe – Zapytanie ofertowe

  • 19 lis 2019 /
  • by Rafał Moś /

W związku z realizacją projektu ogłaszamy rozpoczęcie procedury wyboru Oferenta na “Przeprowadzenie badań badawczo-rozwojowych w ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy – wypracowanie sposobu implementacji podpisu cyfrowego oświadczeń zawodników i bezpiecznego ich przechowywania, analiza procesowa różnych zawodów celem wypracowania najbardziej optymalnego rozwiązania organizacji całości logistyki związanej z obsługą zawodników przychodzących się zweryfikować, podpisać oświadczenie i odebrać pakiet startowy.”

Projekt jest realizowany w ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Data rozpoczęcia: 19.11.2019
Data zakończenia: 26.11.2019 do godz. 16:00

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i przesłanie oferty.

 

Opracowanie wydajnego procesu weryfikacji uczestników masowego wydarzenia sportowego…. – zapytanie ofertowe

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 3 oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału do realizacji zamówienia