+48 606 877 334

OFERTA KAELMO W ZAKRESIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Platforma Zarządzania Firmą

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla każdego rodzaju biznesu

Platforma Zarządzania Firmą to zestaw rozwiązań informatycznych, który automatyzuje i usprawnia najważniejsze obszary działalności firmy. Platforma została zbudowana na bazie innowacyjnej technologii produkcji oprogramowania, która zapewnia możliwość dostosowania funkcjonalności każdego ze składników platformy do specyfiki działalności Państwa organizacji.

Naszym głównym celem podczas wdrożenia oprogramowania jest wartość dodana jaką przyniesie dla naszego Klienta. Dlatego przed rozpoczęciem pracy, wspólnie z Klientem staramy się zdefiniować wskaźniki rezultatu, których monitorowanie ma zapewnić nasz wspólny sukces na koniec projektu.

Poniżej prezentujemy ofertę KAELMO w zakresie rozwiązań informatycznych, które wspierają całość lub wybrane obszary zarządzania przedsiębiorstwem.

Więcej szczegółowych informacji na naszej stronie – Platforma Zarządzania Firmą ERPManager.pl.

Platforma Zarządzania Firmą obejmuje

Zintegrowany System Zarządzania Firmą (ERP) to system informatyczny dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są gotowe na kompleksową optymalizację procesów biznesowych poprzez automatyzację, eliminację wąskich gardeł oraz efektywny przepływ danych wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

System obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 • Zarządzanie zamówieniami
 • Zarządzanie produkcją
 • Rejestracja czasu pracy
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie kosztami
 • Zarządzanie dostawami
 • Elektroniczne archiwum dokumentów
 • Internetowy Panel klienta
 • Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi
 • Raporty i wskaźniki
 • Obieg dokumentów
 • Zarządzanie zadaniami
 • Elektroniczna wymiana danych z systemami partnerów biznesowych
 • Zarządzanie klientami

Część z ww. obszarów funkcjonalnych stanowi również ofertę osobnych systemów informatycznych, które zostały zamieszczone poniżej.

Wybór rozwiązania firmy KAELMO to gwarancja nowoczesnej i sprawdzonej technologii oraz możliwość indywidualnego dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb Państwa firmy

System Zarządzania Produkcją to system informatyczny dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, dla których optymalizacja procesu produkcji jest świadomym krokiem w kierunku zwiększenia efektywności działania organizacji.

System obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 • Zarządzanie zamówieniami
 • Planowanie produkcji
 • Harmonogram produkcji
 • Zarządzanie zasobami produkcyjnymi
 • Rejestracja czasu pracy
 • Monitorowanie produkcji
 • Zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie dostawami
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Internetowy Panel klienta
 • Raporty i wskaźniki
 • Integracja z systemami Finansowo-Księgowym, ERP, CRM, itp…

Wybór rozwiązania firmy KAELMO to gwarancja nowoczesnej i sprawdzonej technologii oraz możliwość indywidualnego dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb Państwa firmy

System Zarządzania Zamówieniami to system informatyczny dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych, które są zdecydowane na profesjonalne zarządzania procesem realizacji zamówień dla swoich klientów.

System obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 • Przyjmowanie zamówień
 • Workflow obsługi zamówienia
 • Wycena zamówienia
 • Rozliczanie zamówienia
 • Internetowy Panel klienta
 • Zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie dostawami
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie klientami
 • Ofertowanie
 • Raporty i wskaźniki
 • Integracja z systemami Finansowo-Księgowym, Zarządzania produkcją, ERP, CRM, itp…

Wybór rozwiązania firmy KAELMO to gwarancja nowoczesnej i sprawdzonej technologii oraz możliwość indywidualnego dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb Państwa firmy

System zgłoszeń serwisowych, to rozwiązanie, które automatyzuje prace osób obsługujących zgłoszenia gwarancyjne i pogwarancyjne w małej i średniej firmie. Przedsiębiorstwa, które korzystają z informatycznej obsługi zgłoszeń zyskują większą efektywność, zadowolenie klientów i kontrolę zarówno nad pojedynczymi zgłoszeniami jak i na poziomu całego procesu serwisowania i gwaramcji.

System zgłoszeń serwisowych obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 • Rejestracja zgłoszeń serwisowych i gwarancyjnych
 • Internetowy Panel klienta
 • Workflow obsługi zgłoszenia
 • Zarządzanie kolejką zgłoszeń
 • Zarządzanie zadaniami
 • Rozliczanie zgłoszeń
 • Automatyczne ofertowanie
 • Komunikacja z klientem
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Raporty i wskaźniki
 • Integracja z systemami Finansowo-Księgowym, Zarządzania produkcją, ERP, CRM, itp…

Wybór rozwiązania firmy KAELMO to gwarancja nowoczesnej i sprawdzonej technologii oraz możliwość indywidualnego dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb Państwa firmy

System zarządzania klientami (CRM), to rozwiązanie, które zapewnia wysoką efektywność Działu Sprzedaży w każdej firmie. Nasz system nie zastąpi umiejętności handlowca, ale pomoże mu w zarządzaniu kontaktami z jego potencjalnymi i aktualnymi klientami, zautomatyzuje wiele powtarzalnych czynności handlowych oraz dwa szefowi sprzedaży bieżące narzędzie monitorowania prognoz i efektów sprzedażowych.

System zarządzania klientami (CRM) obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 • Dodawanie klientów
 • Dodawanie potencjalnych klientów
 • Dodawanie otwartych sprzedaży
 • Przypisywanie klientów do handlowców
 • Kalendarz kontaktów z klientami
 • Zarządzanie zadaniami handlowców
 • Przypomnienia o zadaniach
 • Przygotowanie i zatwierdzanie wycen
 • Przygotowywanie ofert
 • Definiowanie newsletterów do klientów
 • Zarządzanie kampaniami mailowymi do klientów
 • Definiowanie systemu wyliczania prowizji dla handlowców
 • Raporty i wskaźniki sprzedaży
 • Integrację z systemami Finansowo-Księgowym, Sprzedażowym, Magazynowym, Zarządzania produkcją, ERP, CRM, itp…

Wybór rozwiązania firmy KAELMO to gwarancja nowoczesnej i sprawdzonej technologii oraz możliwość indywidualnego dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb Państwa firmy

System magazynowo-sprzedażowy, to rozwiązanie potrzebne w każdej firmie. Nawet jeżeli firma nie porowadzi magazynu, potrzebuje narzędzia do wystawiania faktur sprzedaży. Technologia naszego rozwiązania zapewnia możliwość wystawiania dokumentów sprzedażowych oraz zarządzania magazynem z każdego miejsca na świecie, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo dostępu do informacji jedynie dla zaufanych osób.

System magazynowo-sprzedażowy obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 • Wystawianie faktur
 • Wystawianie korekt do faktur
 • Edycja faktur i korekt
 • Automatyczne wystawianie faktur
 • Rozliczanie faktur
 • Zarządzanie kasą
 • Generowanie pism windykacyjnych
 • Integrację z systemami bankowymi
 • Zarządzanie wieloma magazynami
 • Przyjmowanie, wydawanie z magazynu
 • Automatyczne generowanie operacji i dokumentów magazynowych
 • Rezerwacje towarów
 • Ręczne i automatyczne złożenia i rozłożenia
 • Przesunięcia międzymagazynowe
 • Monitorowanie stanów magazynowych
 • Inwentaryzację
 • Raporty i wskaźniki sprzedaży
 • Integrację z systemami Finansowo-Księgowym, Zamówień, Zarządzania produkcją, ERP, CRM, itp..

Wybór rozwiązania firmy KAELMO to gwarancja nowoczesnej i sprawdzonej technologii oraz możliwość indywidualnego dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb Państwa firmy

System Obiegu Dokumentów, to rozwiązanie dla organizacji, które zdecydowały się na elektroniczne zarządzanie dokumentami, które przychodzą, krążą i wychodzą z firmy. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania i dostępu do dokumentów oraz zwiększenie szybkości ich wyszukiwania i przekazywania wewnątrzn i na zewnątrz organizacji

System Obiegu Dokumentów obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 • Elektroniczne archiwum dokumentów
 • Wiele kanałów przyjmowania dokumentów
 • Automatyczną dekretację dokumentów
 • Definiowanie wewnętrznego obiego dokumentu
 • Zarządzanie zadaniami związanymi z dokumentami
 • Obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Obsługę umów
 • Dedykowaną obsługę innych typów dokumentów
 • Integrację z systemami wywnętrznymi w zakresie wymiany i dostępu do dokumentów

Wybór rozwiązania firmy KAELMO to gwarancja nowoczesnej i sprawdzonej technologii oraz możliwość indywidualnego dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb Państwa firmy

Dodatkowo w ofercie Systemów Informatycznych

Więcej informacji?

Zadzwoń

Informacje nt. oferty KAELMO w zakresie Systemów Informatycznych
email: biuro@kaelmo.pl